Eksploracja danych

Eksploracja danych polega na odkrywaniu reguł i wniosków zawartych w danych z kampanii w oparciu o metody statystyczne i techniki sztucznej inteligencji. Dzięki pracy data scientista, specjalista Facebook Ads otrzymuje użyteczne wizualizacje danych, analizy geograficzne, analizy czasowe, mapy cieplne, boxploty i inne wskazówki do targetowania konkretnych mikrosegmentów, które charakteryzują się nie tylko najwyższą wartością konwersji, ale jednocześnie zapewniają najniższy koszt dotarcia. Analizy można różnicować dla poszczególnych grup produktów przy uwzględnieniu zróżnicowania kosztów konwersji według kategorii produktowej, miejscowości, województw, pory dnia, dni tygodnia, demografii itd. Wykorzystanie zjawiska pozyskiwania uwagi po zaniżonej wycenie (ang. underpriced attention) jest rekomendowanym przez Cloudwise sposobem na szybką poprawę wskaźnika ROAS przy ograniczonym budżecie mediowym. Kontynuacją prac jest opracowanie i stałe trenowanie modeli, które pozwalają zmaksymalizować ROAS poprzez zastąpienie kapitałochłonnych testów A/B gotowymi formułami.